Hva er Telemark Ungdomsråd?

  • Uavhengig, demokratisk forum for ungdom
  • Gir ungdom en politisk stemme
  • Sammensatt av elevråd ungdomsråd fra hele fylket

Styret

  • Presenterer ungdomsrådet året rundt
  • 5-7 møter årlig
  • Deltar i arbeidsgrupper, faggrupper og konferanser med politikere og administrasjon

Hvorfor engasjere seg?

  • Gjør en forskjell for ungdom!
  • Unik og erfaringsgivende introduksjon til ungdomspolitikk
  • Interessant og annerledes

 

Styret i Telemark Ungdomsråd

Styret i Telemark Ungdomsråd 2016