Aktuelt

Søk i våre sider

 

Fra 20. til 24. mai 2015 har YRN hatt en Spring Plenary Meeting, denne gangen organisert og gjennomført av regionen Azorene fra Portugal. Møtene har tatt sted i Ponta Delgada, hovedstaden for den autonome øygruppen Azorene. Sammen med Telemark Ungdomsråd, var det 17 regioner som deltok på konferansen. Vårt fylke var representert av leder for Telemark Ungdomsråd, Olaf Zielinski som allerede har deltatt på en YRN Plenary Meeting før. 

 

Møtet begynte med to taler holdt av Rui Bettencourt og Pilar Damaco. Begge to jobber på Universitet i Azorene. De fortalte om arbeidsmarkedet i regionen, sett fra perspektivet til unge mennesker. De fortalte også om den vanskelige situasjonen til unge mennesker i Portugal generelt, der arbeidsledigheten blant unge er rundt 30%. Portugal, sammen med resten av Europa, har et stort problem med arbeidsledighet sammenliknet med Norge, som klarer å holde arbeidsledigheten av unge mennesker (20-24år) på rundt 5%. Publikum fikk vite om ulike tiltak som den portugisiske regjering sammen med autonome myndigheter på Azorene prøver å innføre for å forbedre situasjonen.

 

Etter disse talene, begynte alle deltakere å jobbe i ulike komitéer. Telemark har arbeidet med komitéen for „Youth Entrepreneurship and Professional Life”. Temaet for dette møtet var „Stimulating Youth Entrepreneurship: Barriers and incentives to create start-ups, led by young people”. Komitéen bestod av 2 representanter fra Norge, 2 representanter fra Polen, en fra Russland og en fra Portugal. Vi har utvekslet erfaringer fra våre regioner, og kommet med ulike tiltak for å stimulere ungt entreprenørskap. Et tiltak som allerede fungerer i Norge falt spesielt i smak blant komitéen; Ungt Entreprenørskap, som jobber i samspill med utdanningssystemet i Norge gir norske ungdommer en utrolig bra mulighet til å utvikle sine entreprenør-ferdigheter. Komitéen konkluderte at det finnes tre viktige faktorer for å lykkes i et arbeidsmarked som ungdom.

 

Idéen om ungdomsbedrifter gir mulighet for å få en kombinasjon av alle tre. Ved å jobbe ved et ekte firma med ekte penger og kunder, får vi nødvendig erfaring av å drive et eget firma. Men det å få erfaring er utilstrekkelig uten kunnskap, noe som Ungt Entreprenørskap, lærere og mentorene sørger for. Det siste og ofte mest slitsomme for unge entreprenører er å bli kalt „ung og uerfaren”. Det å bli sosialt akseptert av samfunnet som en ung entreprenør er det siste som må være tilstede i grunnmuren for et vellykket, ungt entreprenørskap. Dette er et vesentlig problem i Europa, noe som vi i Norge prøver å bekjempe ved organisering av messer, i tillegg til hjelp med markedsføring for ungdomsbedrifter. 

Asorene

Alt det som kom frem i komitéer ble etterpå presentert i plenum. Det ble også referatført, og alle dokumenter er tilegnelige for allmenheten på nettsidene til YRN.

Men møtene til YRN er ikke bare jobb. Hver dag, etter møtene, har alle deltakere vært sammen ute for å bli kjent med regionen som inviterte oss. Vi fikk en omvisning i Ponta Delgada og øya São Miguel. På de offisielle middagene har Universitetet i Azorene invitert to grupper som har presentert sine kulturelle innslagene. Denne tiden utenfor møtene var også lærerikt, da man lærer fra andre hvordan de lever, og hvilke problemer de har i akkurat denne regionen.

 

AER (Assembly of European Regions) er det største selvstendige nettverket av regionale myndigheter i Europa. 35 regioner er medlemmer. AER arbeider for et fredelig og velstående Europa. Medlemmene av forsamlingen mener at regionene er de mest optimale institusjonelle aktører for å bygge broer mellom ulike land i Europa.

 

YRN (Youth Regional Network) er et nettverk som består av regionale ungdomsråd, fylkeselevråd og andre organisasjoner fra Europa. Telemark Ungdomsråd har vært medlem av YRN siden 2013 og har blitt representert i politiske forsamlinger blant annet i Istanbul i 2014. 

 

Olaf Zielinski

Leder i Telemark Ungdomsråd

 

Hovedmeny

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.