Aktuelt

Søk i våre sider

deler av styret tur

Helgen 6-7 november gjennomført Telemark Ungdomsråd årskonferanse. Årskonferansen ble avholdt på Bø Hotell med 30 engasjerte ungdom fra ungdomsråd og elevråd i Telemark. På konferansen hadde vi ungdata-undersøkelsen som hovedtema og fikk besøk av Asle Bentsen fra KoRus-Sør som har jobbet med resultatene fra undersøkelsen. 
Panelldebatt
Fredag ettermiddag fikk vi og besøk av 4 fylkespolitikere fra fylkestinget som holdt en liten paneldebatt med undersøkelsen som grunnlag. Politikerene som møtte var fylkesordfører Sven Tore Løkslid fra Arbeiderpartiet, varafylkesordfører Hans Edvard Asjer fra KrF, Olav Kasland fra Venstre og Svein Martin Bergene fra FrP.

På Lørdag gikk vi gjennom årsmelding, vedtekter, handlingsplan og valg av nytt styre for 2016. Det nye styret ble:

Leder: Fredrik Flatland
Nestleder: Rikke Skogli 

Nye Styremedlemmer: Victoria Wian
Siri Fjeldseth
Veronica Skifjeld
Benjamin Lia
Fredrik Glittum
Maren Ottran Flatgård

Sittende Styremedlmmer: Anna Rein Bjurholt
Hannah Nymann Berg
Vetle Moldvær

Vi vil og takke leder Olaf Zielinski, nestleder Klas Erik Vedfall og styremedlemer Ulrik Johannessen, Siri Fjeldseth og Victoria Wian som har vært med å drive Telemark Ungdomsråd det siste året.

Hovedmeny

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.