Aktuelt

Søk i våre sider

Fra 14-16 november var Telemark ungdomsråd representert på ØstSamUng på Løten, i Hedemark. Det var Maren Otrand Flatgård, Rikke Etterstad Skogli, Benjamin Lia, Vetle Moldvær og Siri Fjeldseth som var representert på møte.

 

Vi var innom temaene:

- Rettferdig utstyrs stipend. Følger skolene gratisprinsippet og hvor stor er forskjellen på de forskjellige linjene? Innleder var Kamilla Heggelund, Elevorganisasjonen. 


- Hvordan kan vi påvirke EU-systemet? Innleder Jan Edøy, leder av Osloregionens Europakontor. 
- Det grønne skiftet. Hva innebærer Paris-avtalen? Innleder Thomas Cottis. 
- Integrering - hvor ligger problemer, hvem er problemet og hva kan vi ungdommer gjøre for å hjelpe til med integreringen? Innleder var Ali Al-Jabri
- Vi valgte også hvilken sak vi skal ta opp til kontaktutvalget i mars. Temaet ble "Det grønne skiftet".

Vi vil takke for en super lærerik og interessant helg. Vi gleder oss til masse til mars for nytt møte i Oslo.

Mvh.
Siri Fjeldseth 

Styremeldem

deler av styret tur

Helgen 6-7 november gjennomført Telemark Ungdomsråd årskonferanse. Årskonferansen ble avholdt på Bø Hotell med 30 engasjerte ungdom fra ungdomsråd og elevråd i Telemark. På konferansen hadde vi ungdata-undersøkelsen som hovedtema og fikk besøk av Asle Bentsen fra KoRus-Sør som har jobbet med resultatene fra undersøkelsen. 
Panelldebatt
Fredag ettermiddag fikk vi og besøk av 4 fylkespolitikere fra fylkestinget som holdt en liten paneldebatt med undersøkelsen som grunnlag. Politikerene som møtte var fylkesordfører Sven Tore Løkslid fra Arbeiderpartiet, varafylkesordfører Hans Edvard Asjer fra KrF, Olav Kasland fra Venstre og Svein Martin Bergene fra FrP.

På Lørdag gikk vi gjennom årsmelding, vedtekter, handlingsplan og valg av nytt styre for 2016. Det nye styret ble:

Leder: Fredrik Flatland
Nestleder: Rikke Skogli 

Nye Styremedlemmer: Victoria Wian
Siri Fjeldseth
Veronica Skifjeld
Benjamin Lia
Fredrik Glittum
Maren Ottran Flatgård

Sittende Styremedlmmer: Anna Rein Bjurholt
Hannah Nymann Berg
Vetle Moldvær

Vi vil og takke leder Olaf Zielinski, nestleder Klas Erik Vedfall og styremedlemer Ulrik Johannessen, Siri Fjeldseth og Victoria Wian som har vært med å drive Telemark Ungdomsråd det siste året.

 

Fra 20. til 24. mai 2015 har YRN hatt en Spring Plenary Meeting, denne gangen organisert og gjennomført av regionen Azorene fra Portugal. Møtene har tatt sted i Ponta Delgada, hovedstaden for den autonome øygruppen Azorene. Sammen med Telemark Ungdomsråd, var det 17 regioner som deltok på konferansen. Vårt fylke var representert av leder for Telemark Ungdomsråd, Olaf Zielinski som allerede har deltatt på en YRN Plenary Meeting før. 

Hovedmeny

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.