Hovedsiden

Søk i våre sider

Hvem, hva, hvor?
Hvem

HVEM

Telemark ungdomsråd er et demokratisk forum for ungdom i Telemark, og skal ivareta deres rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem selv, både som individ og gruppe.
Hva

HVA

Telemark ungdomsråd skal være et råd som representerer ungdoms interesser i fylket eller kommunen, uavhengig av interesser knyttet til partipolitikk og organisasjonstilhørighet.
Hvor

HVOR

Telemark fylkeskommune
V/ungdomsrådet
Postboks 2844, sentrum
3702 Skien
Besøksadresse:
Fylkesbakken 10
3715 Skien

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.